Hedendaagse Tuin Met Steenkorven  thumbnail

Hedendaagse Tuin Met Steenkorven

Published Apr 26, 23
8 min read

Mols SteenkorvenTot 2012 bedraagt de intrestvoet alvast 3,35 procent, later aangevuld met de winstdeelname en die hangt natuurlijk af van de markt.’ Dexia en Ethias vormen praktisch een tijdelijke handelsvereniging, met elk de helft van de pot waarop de respectieve besturen toezicht uitoefenen. Hans Verstraete van Ethias is fier dat ze samen het contract binnenhaalden: ‘We hebben elkaar op natuurlijke wijze gevonden.

Tot nog toe stonden nogal wat gemeenten afwachtend tegenover dit plan, andere hebben het financieel even moeilijk en nog andere hebben al een eigen plan voor hun medewerkers. Mark Suykens verwacht dat er nog een kleine 200 lokale besturen tot het fonds zullen toetreden. thuisverpleging tielt-winge. Luc Martens denkt dat ook: ‘Als burgemeester kom je de vroegere werknemers ook tegen op straat.

Nu heb je hen bij hun afscheid echt weinig te vertellen of aan te bieden.’ Marlies van Bouwel Tot 15 oktober Word meest horecavriendelijke stad/gemeente In 2011 vindt de derde editie van de Horeca Awards plaats en wordt de meest horecavriendelijke stad/gemeente in Vlaanderen verkozen. De VVSG ondersteunt deze professioneel georganiseerde wedstrijd die een goed gemeentelijk horecabeleid wil stimuleren.

Toch kent Vlaanderen grote verschillen in het internetgebruik bij verschillende leeftijdscategorieën. Bijna alle 18-30-jarigen gebruiken internet (95%). Ook bij de 31-45-jarigen is het gebruik hoog (87%). Bij de 46-60-jarigen maken nog twee op drie mensen gebruik van het internet (64%). Bij de 60-plussers echter is het aandeel gebruikers geslonken tot 20%.

B ij lokale besturen geldt de VOP enkel voor nieuwe indiensttredingen. Met deze maatregel ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen bij het behalen van het quotum van 2% arbeidsgehandicapten (voor de OCMW’s voorlopig nog 1,8%) in de personeelsformatie. Na het eerste kwartaal van 2009 stond de teller op 58 premies, na het tweede op 85 en na het derde kwartaal op 123.

Bovendien is er nog budgettaire ruimte voor de VOP in de sector. In 2009 werd immers 4,4 miljoen euro van het departement Binnenlands Bestuur naar het departe- ment Werk overgeheveld ten voordele van de VOP bij lokale besturen. Momenteel komt de sector nog niet aan dat bedrag: einde maart waren er 170 VOP-dossiers terwijl het overgehevelde bedrag ruimte laat voor 660 VOP-dossiers.

Stenen Voor Steenkorven Hubo

Met de jaarlijkse Hans Vredeman de Vriesprijs wordt een persoon, groep of vereniging beloond die verdienstelijk werk levert. De winnaar ontvangt 6000 euro die hij voor de ontwikkeling van zijn project moet aanwenden. ÎÎwww. kbs-frb. be, knop oproepen, erfgoed, natuur en cultuurlandschappen Handboek  Werken met patiënten Aanbevelingen  voor het besturen van socialprofitorganisaties Hoe kunt u het besturen van uw organisatie aantrekkelijker maken en goede vrijwillige, geëngageerde bestuurders vinden? Met een set van aanbevelingen nodigt de Koning Boudewijnstichting organisaties uit om aan de slag te gaan.

Dit najaar keren we terug naar de vertrouwde ene prik. Isabelle pateer T oen in het voorjaar van 2009 in Mexico een nieuw griepvirus werd gesignaleerd, groeide griep uit tot wereldnieuws. De aanvankelijke vrees voor een wereldwijde verspreiding bleek gelukkig ongegrond. Dankzij de goed georganiseerde opvang van de eerste griepgevallen, de hygiënische maatregelen en de massale vaccinatie tegen beide vormen van griep vielen, zeker in ons land, de gevolgen van de griepepidemie mee.

Griepvaccinatie kan weer met één spuitje dat bescherming biedt tegen drie verschillende griepvirussen, waaronder de Mexicaanse. Er is dus maar één prik nodig om goed beschermd de winter in te gaan - thuisverpleging tielt-winge. Griepvaccinatie blijft aanbevolen voor iedereen vanaf 65 jaar en zeker voor wie aan een chronische ziekte zoals diabetes, hart- en vaatziekte of longaandoening lijdt.

Als u nog vroeger uit de veren bent, kunt u terecht op een van de vijf locaties waar de eerste duizend bezoekers gratis ontbijt krijgen. thuisverpleging tielt-winge. O ok dit jaar staan enkele gemeenten in de kijker door hun acties van Open Bedrijvendag. Het is een ideale manier om zich op een andere manier te presenteren dan vanuit de klassieke toeristische invalshoek.Enkele oude bekenden presenteren voor de tweede of derde maal een bedrijvenparcours: Knokke-Heist, Waregem, Zottegem, Overijse, Vilvoorde, Leuven en Overpelt. Nieuwkomers dit jaar zijn Izegem, Dilbeek, Hamme, Wommelgem, Olen, Balen, Tessenderlo, Kinrooi en Maldegem. Behalve bij een ruim aanbod aan bedrijven kunt u ook bij allerlei gemeentelijke diensten terecht voor een bezoek, zoals het OCMW Zottegem, het Stadskantoor Leuven, de Stedelijke Kunstacademie Waregem of het Waterbedrijf Knokke-Heist.

Leen Van der Meeren ÎÎwww. openbedrijvendag.be Tot 31 oktober Europese wedstrijd voor lokale initiatieven migrantenouderen Het Europese Secretariaat [email protected] organiseert voor de eerste keer een Europese wedstrijd voor lokale innoverende initiatieven ter bevordering van de integratie van migrantenouderen. Innovatieve praktijken die de levenskwaliteit van bejaarde migranten in een gemeentelijk beleidsdomein zoals huisvesting, vrije tijd en cultuur verhogen, komen in aanmerking.

Steenkorven Van Cranenbroek

D e bijzondere informatieplicht heeft tot doel kopers zo vroeg mogelijk de meest relevante stedenbouwkundige informatie mee te geven. Hierdoor kunnen geïnteresseerden weloverwogen een beslissing nemen, die financieel immers erg zwaar weegt. De bijzondere informatieplicht geldt echter niet zomaar. Gemeenten moeten eerst hun gegevens ordenen door de opmaak van een plannen- en vergunningenregister.

Op dit moment is voor 145 van de 308 Vlaamse gemeenten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat zij over een plannen- en vergunningenregister beschikken. Dit betekent dat in bijna de helft van de Vlaamse gemeenten de koper beter is beschermd doordat de bijzondere informatieplicht geldt. Xavier Buijs Snellere goedkeuring plannenregisters V laams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters neemt initiatieven om de gemeentelijke plannenregisters sneller te laten goedkeuren.

De gemeente stelt het register zelf op, de Vlaamse overheid keurt het vervolgens goed. Die goedkeuring laat maanden, soms zelfs verschillende jaren op zich wachten (thuisverpleging tielt-winge). Dat kan niet volgens de minister, hij zal initiatieven nemen om die termijn drastisch te verkorten. Xavier Buijs ÎÎVraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe aan de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de ontvoogdingsprocedure Commissievergadering nr.Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

Leerkrachten, verkeersouders, studenten, politiezones behoren onder meer tot de doelgroep. Alle nascholingen zijn gratis maar inschrijven is verplicht. Op www. verkeerskunde.be vindt u het inschrijvingsformulier en de volledige kalender met alle data, locaties, inhoudelijke en praktische details - thuisverpleging tielt-winge. Inge Ruiters ÎÎwww. verkeerskunde.be, knop kalender Leidraad  voor alcoholen drugbeleid Om maatschappelijk werkers een houvast te geven in hun omgang met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen, heeft de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) een leidraad gepubliceerd voor de ontwikkeling van een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW.

Het biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties, en hanteert een welbepaalde visie op de thematiek die samenhangt met de algemene visie en de opdracht van het OCMW. Een alcoholen drugbeleid, aldus de leidraad, bestaat uit vier pijlers: regelgeving, begeleiding, informatie en vorming, en structurele maatregelen. De uitwerking verloopt volgens een stapsgewijs proces (thuisverpleging tielt-winge).

vad.be. Voor ondersteuning kunnen de OCMW’s terugvallen op de regionale preventiewerkers alcohol en drugs, verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW, VAD, Brussel: www. vad.be, knop welzijn Lijst van regionale preventiewerkers op www. ida-web. be, knop gids Leidraad  voor herkennen van en omgaan met gokproblemen Na het zelfhulpboekje Gokken werkte de VAD ook een leidraad uit voor het herkennen van en omgaan met gokproblemen bij cliënten in OCMW en CAW.

Steenkorven 20 Cm Breed

Maar als je een lokale producent bent van fruitsappen, kan je die marketingprincipes ook toepassen. Op kleine schaal en met gezond boerenverstand kan je veel bereiken. ” Gino Van Ossel, professor marketing aan de Vlerick Management School – Het Laatste Nieuws 3/8 “ Een tuintje is leuk, maar daar gaat een stad niet over.

Iedere stad zou haar densiteit moeten opvoeren. ” Open Days cohesiebeleid H et Comité van de Regio’s en de Europese Commissie met haar Directoraat-generaal Regionaal beleid (DG Regio) organiseren voor de achtste keer de Open Days (thuisverpleging tielt-winge). Dit evenement lokt jaarlijks ongeveer zesduizend deelnemers uit Europese steden, gemeenten, regio’s en andere instellingen naar Brussel.

europa. thuisverpleging tielt-winge.eu, knop regional_policy, conferences, 2010 Architect Alfredo De Gregorio over de Leuvense nieuwbouwprojecten – Knack 11/8 tingspatroon tegenover de overheid bijstellen. We kunnen niet blijven eisen dat we gelijk welke overheidsdienst bij de hand hebben. Is het echt nodig dat elke uit de kluiten gewassen gemeente een eigen cultuurtempel bouwt, ook als ze dicht bij een centrumstad ligt? ” Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder VBO – De Tijd 28/8 “ Ik stel vast dat ik als schepen van Financiën in Leopoldsburg meer autonomie heb dan de minister van Financiën in de Vlaamse regering.

Het systeem moet dringend geactualiseerd worden. ” Jens Joossens, woordvoerder Voka 13 oktober: Vertrouwen in de overheid De Europese koepel van verenigingen van steden en gemeenten CEMR organiseert samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een conferentie over Trust in Government: Build – Maintain – Improve. D e conferentie wil een forum bieden aan lokale en regionale verkozenen om ideeën en ervaringen uit te wisselen over het vertrouwen van hun burgers in openbare diensten en in democratische instellingen en processen.

Latest Posts

Wat Kost Het Om Een Huis Te Bouwen

Published May 20, 24
5 min read

Garage Bouwen Aan Huis

Published May 08, 24
7 min read

Huis Laten Bouwen Prijzen

Published May 05, 24
5 min read